Κύκλος Ζωής Project

Κύκλος Ζωής Project

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

            Η εξειδίκευση και ο συνδυαστικός χαρακτήρας των υπηρεσιών μας, μας δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα να παρέχουμε πλήρεις και υπεύθυνες λύσεις σε κάθε θέμα που ανακύπτει σχετικά με την ανάπτυξη και διαχείριση επενδυτικών projects. Συνεπώς, η εταιρεία EMPHAS!S αναλαμβάνει με πλήρη υπευθυνότητα και συνέπεια:

Επενδυτική Ιδέα, Συμβουλευτική Υποστήριξη & εύρεση του κατάλληλου Ακινήτου για έκαστο Project

Επενδυτική Ιδέα, Συμβουλευτική Υποστήριξη & εύρεση του κατάλληλου Ακινήτου για έκαστο Project

            Η εύρεση του κατάλληλου ακινήτου για την ανάπτυξη συγκεκριμένων project, ειδικά σε μία ξένη χώρα, μπορεί να είναι μια δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία. Μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου δικτύου συνεργατών μας, έχουμε τη δυνατότητα εύρεσης και παρουσίασης των καλύτερων ακινήτων πιθανού ενδιαφέροντος. Συνεπώς, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε με την επενδυτική σας ιδέα και εμείς να βρούμε το κατάλληλο ακίνητο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή να σας προτείνουμε λύσεις με αξιοπιστία για την ανάπτυξη συγκεκριμένου ακινήτου αρεσκείας σας.

            Η συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των προοπτικών και εξελίξεων της αγοράς, μας καθιστά ικανούς να σας συμβουλεύσουμε με ασφάλεια για την περαιτέρω αξιοποίηση των ακινήτων σας, όπως και για τις απαραίτητες άδειες και διαδικασίες που θα χρειαστούν για την ανάπτυξη της εν λόγω δραστηριότητας. Παράλληλα, μπορούμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα ένταξης της επένδυσης σας σε κάποιο εθνικό πρόγραμμα επιδοτήσεων για να είστε διπλα κερδισμένοι.

Νομικός & Τεχνικός Έλεγχος

Νομικός & Τεχνικός Έλεγχος

            Κάθε project και κάθε ακίνητο έχουν τις δικές του ιδιαιτερότητες και ειδικά στα πρώτα στάδια απαιτείται μεγάλη προσοχή όσο αφορά το πολεοδομικό υπόβαθρο αλλά και το δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο. Οι διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου ένα ακίνητο να θεωρείται νομικά και τεχνικά “καθαρό” όπως και οι καθορισμένες χρήσεις γης, μας οδήγησαν όπως ήταν φυσικό βάση της μεγάλης μας εμπειρία να αναπτύξουμε το τμήμα της νομικής και τεχνικής υποστήριξης του real estate.

            Μια ομάδα έμπειρων μηχανικών, τοπογράφων, αρχιτεκτόνων και περιβαλλοντολόγων, παρέχουν σημαντικές συμβουλές όσο αφορά το ακίνητο σας, ενώ η αρμοδιότητά τους ανάγεται στη δημιουργία ολοκληρωμένου φακέλου για κάθε ακίνητο που μας ανατίθεται.

            Επίσης, εξειδικευμένοι συνεργαζόμενοι δικηγόροι σε θέματα real estate αναλαμβάνουν τη διενέργεια ελέγχου των τίτλων κτήσης του ακινήτου και των βαρών (υποθήκες, διεκδικήσεις, κατασχέσεις) που το ακολουθούν. Σε περίπτωση κωλύματος αναλαμβάνουν το συντονισμό της διαδικασίας διευθέτησής του εφόσον αυτό είναι εφικτό έτσι ώστε το ακίνητο να αποκτήσει νομική “καθαρότητα” και να παραδοθεί απαλλαγμένο από νομικά ελαττώματα. 

            Μεθοδικά αναλαμβάνουμε κάθε διαδικασία που αφορά στην έκδοση δικαιολογητικών και πιστοποιητικών από όλους τους φορείς της ακίνητης περιουσίας και ενδεικτικά παρέχουμε:

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
& Design

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
& Design

            Κλειδί για τον επιτυχημένο σχεδιασμό των projects αξιοποίησης ακινήτων είναι η στενή επαφή μας με τον πελάτη για την πλήρη καταγραφή και κατανόηση των προσωπικών και επιχειρηματικών του αναγκών, των απαιτήσεων, της αρέσκειας και των ιδιαιτεροτήτων του.

            Στις προτάσεις αξιοποίησης των ακινήτων, η δυνατότητα για συνδυασμό του κλασικού με το μοντέρνο, το πάντρεμα του βιομηχανικού στυλ με την οικολογική τεχνολογία και την εφαρμογή νέων τεχνικών της φιλοσοφίας του ευ ζην, καθιστούν την ομάδα μας ικανή να ανταποκριθεί σχεδιαστικά στις προσδοκίες κάθε πελάτη και project.

Η άριστη τεχνική κατάρτιση, η έμνευση και το μεράκι των συνεργατών μας, εγγυώνται ένα αρχιτεκτονικά εξαιρετικό και καλαίσθητο αποτέλεσμα.

Κοστολόγηση Έργου
& Τεχνική Έκθεση Κατασκευής

Κοστολόγηση Έργου
& Τεχνική Έκθεση Κατασκευής

            Στην εταιρεία μας, έχοντας διαγράψει πορεία δεκαετιών και αφού πετύχαμε να αναπτύξουμε πολυσχιδή δραστηριότητα και να συσσωρεύσουμε σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλο το εύρος των τεχνικών εργασιών, σήμερα διαθέτουμε τη δυνατότητα να κοστολογήσουμε με ακρίβεια τα πλέον πιο σύνθετα και απαιτητικά projects.

Σημαντική αρχή της δουλειάς μας είναι να λαμβάνουμε ορθολογικές αποφάσεις στο στάδιο του σχεδιασμού, οι οποίες αργότερα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας της εγκατάστασης, θα επιτρέψουν αποτελεσματικά, χωρίς περιττό κόστος, τη χρήση των πόρων του επενδυτή. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας περιλαμβάνει κοστολογητές ικανούς να υπολογίσουν με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και τις πιο απαιτητικά projects, γλυτώνοντας έτσι τους πελάτες μας από τις επιπλέον κοστολογήσεις.

Έλεγχος της κατασκευής - υψηλή επίβλεψη διεκπεραίωσης εργασιών

Έλεγχος της κατασκευής - υψηλή επίβλεψη διεκπεραίωσης εργασιών

            Απαραίτητη προϋπόθεση για την τεχνικά σωστή και ποιοτική εκτέλεση των σύνθετων κατασκευατικών εργασιών όπου συμμετέχουν πολλά συνεργεία, αποτελεί η ύπαρξη ενός κατάλληλα τεχνικά καταρτισμένου και έμπειρου συνεργάτη, προκειμένου να αναλάβει το συντονισμό των εργασιών και την ομαλή τους συνεργασία, τη σωστή εφαρμογή των σχεδίων και των προδιαγραφών των σχετικών μελετών, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, όπως και να προτείνει τις απαραίτητες διορθώσεις εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

            Στόχος μας είναι η εγκαθίδρυση μιας μακράς και βιώσιμης σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, απαλείφοντας κατά την κατασκευή του έργου οποιαδήποτε επίπτωση στο περιβάλλον, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ποιότητα κατασκευής βάση της λογικής εξοικονόμησης χρόνου και χρήματος. Εμπιστευτείτε μας την υλοποίηση του project σας και σας εγγυόμαστε ένα άριστο αποτέλεσμα τόσο τεχνικά, όσο οικονομικά και χρονικά.

Παράδοση Έργου

Παράδοση Έργου

Εμπιστευτείτε μας την υλοποίηση του project σας και σας εγγυόμαστε ένα άριστο αποτέλεσμα τόσο τεχνικά, όσο οικονομικά και χρονικά. Ως απόδειξη ικανότητας και εμπειρίας της EMPHAS!S στο σχεδιασμό και τη διαχείριση υλοποίησης μεγαλόπνοων και σύνθετων projects, σας παραθέτουμε τα παρακάτω: