ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

            Η εταιρεία EMPHAS!S δραστηριοποιείται στο χώρο των επενδύσεων, παρέχοντας πλήρες πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών έχοντας ως γνώμονα τη χρήση μεθόδων διαχείρισης αξίας (value management & engineering) για την ανάπτυξη επενδυτικών projects, όσο αφορά την εύρεση του κατάλληλου ακινήτου, τον τεχνικό και νομικό έλεγχο, το σχεδιασμό της υποδομής, την πλήρη κοστολόγηση και μετέπειτα επίβλεψη υλοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ολοκλήρωση της επένδυσης με υψηλή ποιότητα, ασφάλεια, σε συμφέρον κόστος, με εφαρμογή των στάνταρτ ασφαλείας και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

            Η εταιρεία EMPHAS!S αποτελεί έναν κοινωνικά ευαίσθητο φορέα που διαπνέεται από τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης και της ισότητας, με βασική μέριμνα τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

            Η φιλοσοφία μας και κατ’ επέκταση η λειτουργία μας με γνώμονα την ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών, την προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις της εποχής αλλά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη ξεχωριστά. Έτσι, μας επιτρέπει να έχουμε πλήρη και ρεαλιστική εικόνα της αγοράς, λειτουργώντας αποτελεσματικά και με συνέπεια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

            Η εταιρεία EMPHAS!S δραστηριοποιείται στο χώρο των επενδύσεων, παρέχοντας πλήρες πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών έχοντας ως γνώμονα τη χρήση μεθόδων διαχείρισης αξίας (value management & engineering) για την ανάπτυξη επενδυτικών projects, όσο αφορά την εύρεση του κατάλληλου ακινήτου, τον τεχνικό και νομικό έλεγχο, το σχεδιασμό της υποδομής, την πλήρη κοστολόγηση και μετέπειτα επίβλεψη υλοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ολοκλήρωση της επένδυσης με υψηλή ποιότητα, ασφάλεια, σε συμφέρον κόστος, με εφαρμογή των στάνταρτ ασφαλείας και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

            Η εταιρεία EMPHAS!S αποτελεί έναν κοινωνικά ευαίσθητο φορέα που διαπνέεται από τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης και της ισότητας, με βασική μέριμνα τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

            Η φιλοσοφία μας και κατ’ επέκταση η λειτουργία μας με γνώμονα την ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών, την προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις της εποχής αλλά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη ξεχωριστά. Έτσι, μας επιτρέπει να έχουμε πλήρη και ρεαλιστική εικόνα της αγοράς, λειτουργώντας αποτελεσματικά και με συνέπεια.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ, ΤΟ ΟΡΑΜΑ & ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

            Οι θεμελιώδεις αξίες μας στην εταιρεία EMPHAS!S που αποτελούν και τη στέρεη βάση του ισχυρά διεθνούς της χαρακτήρα και των συνεργασιών μας είναι:

            Το όραμα της EMPHAS!S είναι να εδραιωθεί στην διεθνή αγορά μέσω της δημιουργίας του όλο και αναπτυσσόμενου Διεθνούς Δικτύου Συνεργατών στους τομείς δραστηριότητας της.

            Στόχος της EMPHAS!S με τον δυναμικό και εξωστρεφή χαρακτήρας της είναι να προσελκύσει νέες διεθνείς επενδύσεις αναπτύσσοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους επενδυτές, όπως και να συλλέξει για εκείνους τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή τους εκμετάλλευση προς όφελος τους, έχοντας ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας αφενός για τους πελάτες της αλλά αφετέρου και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στηρίζοντας τον κεντρικό πυλώνα της οικονομίας.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

            Η εταιρεία EMPHAS!S είναι ζωτικό κομμάτι του Ομίλου Ypostirixis ο οποίος δημιουργήθηκε από τον Ιωάννη Βουτσά το 1988 με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό στους τομείς των κατασκευών και των project ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων.

            Από τότε η εταιρεία δραστηριοποιείται εντατικά στην δημιουργία και διαχείριση ενός ευρύτατου φάσματος Δημόσιων και Ιδιωτικών project μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας, όπως κτίρια, νοσοκομεία, ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.α. εκτελώντας υπηρεσίες εύρεσης κατάλληλων ακινήτων, ολικού σχεδιασμού, κοστολόγησης και υψηλής επίβλεψης μέχρι την τελική παράδοση του έργου, εγγυόμενη για το ποιοτικό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο και στο πιο συμφέρον κόστος.